Mental management Tavastia valmennukset työyhteisöille

Valmennusta yrityksille ja yhteisöille!Voit tilata Mental Management Tavastia valmennusta  työyhteisöösi.

Työntekijöillä on usein hiljaista tietoa, jota työnjohto ei välttämättä edes tiedosta. Kun tätä hiljaista tietoa hyödynnetään syntyy voimavara, jota voidaan käyttää työympäristön hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen.

Ammattilaisen mukanaolon etuna yrityksen henkilöstön Mental Management –prosessikonsultaatiossa on ulkopuolisuus, sillä ulkopuolisella on aina tarjota uusi näkemys erilaisesta perspektiivistä.

Mental Management Tavastia prosessikonsultaatiossa jokainen työntekijä haastatellaan ja näin jokainen tulee kuulluksi ja nähdyksi. Prosessikonsultaatioon kuuluu myös koulutus.

Parhaiten ajatusmallit muuttuvat, kun työntekijät pääsevät itse soveltamaan yksilöhaastatteluissa esille tuomiaan muutoksia käytäntöön ja jalostamaan asioita yhdessä.

Näin opitaan tekemään työtä uudella tavalla.

Mental Management – johtaa paitsi siihen, että henkilöstön ajatusmallit muuttuvat, mutta myös siihen, että henkilöstö kokee voimaantuvansa.

Mental Managementin myötä henkilöstö muuttaa ajatusmalliaan työn vaatimuksista ja omista vahvuuksistaan niin, että vahvuudet nousevat suurempaan rooliin kuin työn haastavuus.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan millainen valmennus olisi toimivinta työyhteisössänne.

Yhteydenotot;

Rita Ahvenniemi p. 0505533567 sp. rita.ahvenniemi@kktavastia.fi
Anni Hult, p. 050 4133408 sp. anni.hult@kktavastia.fiEi kommentteja:

Lähetä kommentti